Om Sjöman Konsult


Om mig, Anders Sjöman och företaget Sjöman Konsult

Har jobbat som IT-Konsult sedan 2001. För närvarande jobbar jag som IT-Ansvarig på Cinteros AB www.cinteros.se. Cinteros är strategisk partner till Microsoft och Agresso med en stark profilering mot CRM, rapportering & analys samt integration.
Tidigare har jag arbetat som IT-ansvarig på företaget Infocon. Mina arbetsuppgifter innefattade även att jag fungerade som tekniskt ansvarig för Bukowski Auktioner koncernen.

Anders Sjöman

Varför jag valde att starta Sjöman Konsult.

Under hösten 2009 fick jag erbjudandet att ta över de tjänster som Infocon erbjöd privatkunder och småföretagare. Efter nästan ett års betänketid kände jag mig redo att ta upp den service som jag tidigare erbjudit via Infocon.

 


 

"Att det som privatkund kan vara svårt att få tag på kompetent och prisvärd IT-hjälp är något som är allmänt känt. Nu hoppas jag på att få möjligheten att råda bot på din frustration och få dig till en nöjd datoranvändare igen"
//Anders Sjöman


Utbildningar och Certifieringar:

Certifieringar:

ZyXEL Certified Network Engineer
ZyXEL Certified Network Engineer
Wireless LAN Level 1

ZyXEL Certified Network Engineer
ZyXEL Certified Network Engineer
Wireless LAN Level 2

ZyXEL Certified Network Engineer
ZyXEL Certified Network Engineer
Security Level 1

MCP

Microsoft Certified Dynamics CRM 4.0 Installation and Deployment

Learning Tree Certified Proffesional

PC service And Support Certified professional

Learning Tree Certified Proffesional

Windows 2003 Server Certified Professional

Genomförda utbildningar:

o ZyXEL Certified Network Engineer (Security Level 2)
o Microsoft Lync Server 2010: Deploying, configuring and Administering.
o ZyXEL Certified Network Engineer (WLAN Level 1 )
o ZyXEL Certified Network Engineer (Security Level 1)
o Agresso Business World
o Microsoft Dymanics CRM4 installation and Deployment
o Säkerhet för trådlösa nätverk
o Implementera och felsöka trådlösa nätverk
o Windows Vista, Omfattande introduktion
o Administration av Microsoft Exchange Server 2003
o Planera och införa Windows Server 2003 Active Directory
o PC-nätverk
o Införa och hantera en Windows Server 2003-miljö
o Windows Server 2003
o Avancerad konfigurering, felsökning & dataåtervinning
o Optimering och problemlösning av Windows 2000
o Windows 2000
o Praktisk konfigurering och felsökning på persondatorer
o Introduktion till datakommunikation och nätverk
o Grundkurs C++